Debat amb la propietat sobre els objectius de gestió