Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

Què és un LIFE+?

 

LIFE+ és l’instrument a través del qual la Unió Europea finança projectes medioambientals.

Durant el període 2007-2013, LIFE+ destinarà al voltant de 1.700 milions d’euros a projectes relacionats amb la conservació de la naturalesa, les tecnologies mediambientals i la comunicació en matèria de medi ambient a través de les seves tres components: LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat, LIFE+ Política i Governança Mediambiental, i LIFE+ Informació i comunicació.

LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat permet finançar projectes de bones pràctiques o demostratius que contribueixin a dur a la pràctica la Directiva Aus, la Directiva Hàbitats i la Xarxa Natura 2000, és a dir que contribueixin a la conservació d'hàbitats naturals i la fauna i flora d'interès comunitari.

LIFE+ Política i Governança Mediambiental cofinança projectes pilot o innovadors que contribueixin a la posada en pràctica de la política ambiental europea i al desenvolupament de propostes d’actuació, tecnologies, mètodes i instruments innovadors.

LIFE+ Informació i Comunicació cofinança projectes de comunicació i campanyes de sensibilització sobre temes de medi ambient, protecció de la naturalesa o conservació de la biodiversitat, així com projectes relacionats amb la prevenció d’incendis forestals.

LIFE+ es regula pel Reglament (CE) núm. 614/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a l'instrument financer per al medi ambient (LIFE+), DO L149 del 9.6.2007.

En la primera fase (1992-1995) LIFE es va iniciar amb un pressupost de 400 milions d'euros, pressupost que va passar a ser de 450 milions d'euros en la segona (1996-1999) i que en la tercera fase (2000-2004) es va veure augmentat considerablement i fou de 640 milions d'euros. Finalment, la tercera fase es va estendre (2005-2006) amb un pressupost de 317 milions d'euros, proporcionalment major que la resta. LIFE+ és el nou instrument financer per al període 2007-2013 i disposa d’un pressupost total de 2.143 milions d’euros.


REFERÈNCIES:

Directiva del Consell 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979
Sobre la conservació d'aus silvestres, DO L 103, 25.4.79, modificada per la Directiva del Consell 97/49/CEE, DO L 223, 13.8.1997, p.9. Coneguda amb el nom de Directiva Aus.

Directiva del Consell 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992
Sobre la conservació dels hàbitats naturals i la flora i fauna silvestres, DO L 206, 22.7.1992, modificada per la Directiva del Consell 97/62/CE, DO L 305, 8.11.1997, p.3. Coneguda amb el nom de Directiva Hàbitats.

Web oficial del programa LIFE

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Reglament LIFE+

 

Darrera Actualització: 30/09/2009
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1