Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

L'oficina Catalana de Canvi Climàtic publica un sistema d'indicadors ambientals comparable amb el sistema d'indicadors ambientals del projecte LIFE+BOSCOS

L'oficina Catalana de Canvi Climàtic publica un sistema d'indicadors ambientals comparable amb el sistema d'indicadors ambientals del projecte LIFE+BOSCOS.

 

Recentment l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic ha publicat el sistema d'indicadors "Indicador global d'adaptació al canvi climàtic" (http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/docs/Doc-Index-complet.pdf) amb la finalitat de transfereixer coneixement sobre l'adaptació al canvi climàtic de Catalunya i sobre l'augment de la capacitat adaptativa dels territoris més vulnerables de la pròpia Comunitat Autònoma.


Aquest sistema d'indicadors de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic té una secció d'indicadors forestals, dels quals hi ha dos indicadors comparables amb els propis del sistema d'indicadors forestals del projecte LIFE+BOSCOS.


Per una banda aquest sistema d'indicadors té un indicador sobre incendis forestals que estableix com a requisit imprescindible no tenir grans incendis forestals com a mesura d'adaptació al canvi climàtic. Si comparem aquest indicador amb el seu equivalent del sistema d'indicadors forestals del projecte LIFE+BOSCOS tenim que els incendis forestals de Menorca són de mitjana més de 5 vegades menors en superfície que a Catalunya. Per tant, a Menorca els incendis forestals cremen menys i tendeixen a generar menys grans incendis.


L'altre indicador de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic comparable amb el sistema d'indicadors del projecte LIFE+BOSCOS fa referència a l'aprofitament de llenya i biomassa. Segons aquest indicador de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic s'estableix com a requisit d'adaptació al canvi climàtic compatibilitzar l'aprofitament sostenible del propi recurs amb un aprofitament elevat de la funció productiva dels boscos de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu desitjat, al Pla General de Política Forestal de Catalunya estableix incrementar fins un 50% l'aprofitament actual de llenya durant la seva vigència. A nivell de Menorca no tenim informació referent a aquest objectiu d'aprofitament procedents del Pla Forestal de les Illes Balears per conèixer l'estat actual dels aprofitaments de llenya i biomassa de Menorca. No obstant, si comparem aquest indicador de llenya i biomassa de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic amb el seu equivalent al sistema d'indicadors del projecte LIFE+BOSCOS, tenim que a l'illa de Menorca s'aprofita quasi 5 vegades les tones aprofitades a Catalunya per quilòmetre quadrat.


Així doncs, si comparem els dos indicadors forestals de Catalunya i Menorca seguint els criteris d'adaptació establerts per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, l'illa de Menorca pareix estar millor adaptada als possibles escenaris de canvi climàtic. 

Darrera Actualització: 21/01/2015
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1