Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

Acció I2. Actuacions forestals demostratives a finques pilot

A les finques col·laboradores del projecte (acció I-1) s'han dissenyat diverses proves pilot d'adaptació dels boscos al canvi climàtic en base a les Directrius d'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic  redactades a l'acció P-2. Directrius que es fonamenten bàsicament amb dos pilars: millora de la diversitat per augmentar la resistència dels ecosistemes i prevenció de riscos i control d'impactes associats al canvi climàtic.

Les actuacions forestals s'han fet a nou finques repartides per tota l'illa amb un cost total de 180.000 Euros, la qual cosa suposa una inversió mitjana d'uns 20.000 Euros a cada finca pilot. Les actuacions estan sent executades per empreses especialitzades en el sector forestal (sis empreses locals i una de València).


Les bases pel disseny de les proves pilot es van definir juntament amb el Comité Científic del projecte (acció M-1). Igualment s'ha tingut en compte el diagnòstic socioeconòmic de les finques, els buits de coneixement, la capacitat de transferir coneixement i l'aceptació per part dels propietaris i gestors de les finques amb el fi d'assegurar la sostenibilitat en el temps de les accions i la seva posterior avaluació.

Amb les premises descrites durant el procés, es van valorar especialment la conservació del mosaic agroforestal així com la presència de bestiar com a dos elements essencials per aconseguir un ecosistema forestal més adaptat al canvi climàtic. Elements que són molt vulnerables a l'evolució socioeconòmica del sector primari i dels que es té un desconeixement important del cost-eficiència en termes de serveis ecosistèmics d'algunes de les mesures proposades.

Així, s'han fet proves per a l'adaptació del bosc al canvi climàtic mitjançant treballs forestals dirigits a:

- Augmentar la diversita específica i estructural, mitjançant tales selectives enfocades a la regeneració per llavor i la introducció de bestiar.
- Disminuir l'estrès hídric i la prevenció d'enfermetats de les masses forestals, mitjançant tales selectives,

- Augmentar l'heterogeneïtat del paisatge (mantenir el mosaic agroforesta), mitjançant la recuperació de zones de pastura.
- Controlar el risc d'erosió mitjançant la restauració hídrica forestal, mitjançant recuperació de síquies i replantacións selectives.


Una descripció més detallada de cada una de les actuacions i fotografies il·lustratives les trobareu a cada una de les següents fitxes:


- Actuacions forestals adaptatives a la finca de TORRALBET

-
Actuacions forestals adaptatives a la finca d'ES TUDONS

-
Actuacions forestals adaptatives a la finca de SANTA CECÍLIA

-
Actuacions forestals adaptatives a la finca de BINIDEUFÀ

-
Actuacions forestals adaptatives a la finca de SON GORNÉS

-
Actuacions forestals adaptatives a la finca de SANT ANTONI DE RUMA

-
Actuacions forestals adaptatives a la finca de TURMADÈN D'ES CAPITÀ

-
Actuacions forestals adaptatives a la finca de TORDONELL DE DALT

-
Actuacions forestals adaptatives a la finca de RAFAL VELL 

Darrera Actualització: 17/02/2015
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1