Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

MENORCA ES DEFORMA PELS BOSCOS
Mitjançant una tècnica cartogràfica anomenada Mapa Anamòrfic es poden realitzar diferents representacions de Menorca segons la superfície que ocupa cada formació forestal.

MENORCA ES DEFORMA PELS BOSCOS

Mitjançant una tècnica cartogràfica anomenada Mapa Anamòrfic es poden realitzar diferents representacions de Menorca segons la superfície que ocupa cada formació forestal.

L'objectiu d'aquest petit treball d'anàlisi ha estat realitzar unes representacions gràfiques de Menorca que permetin veure la distribució del bosc a l'illa i la de les seves principals formacions forestals: alzinar, pinar, sivinar, ullastrar i brolles.

Així, s'han realitzat una sèrie de mapes anamòrfics a partir del “Mapa dels hàbitats forestals de Menorca” elaborat amb el projecte LIFE+ BOSCOS en col·laboració de l’OBSAM, disponible a l'IDE Menorca (http://ide.cime.es/visorIDE/). El procediment ha estat realitzar un mapa de Menorca amb una graella “UTM” de 1x1 km (1.000.000m2 cada requadre) i s’ha calculat quina superfície d’aquestes cel·les es troba ocupada per cada categoria de formació forestal. Un cop obtingut aquest valor es deforma el territori per tal que la superfície resultant sigui proporcional a la magnitud de la superfície ocupada per la categoria.

El resultat són els mapes anamòrfics que es presenten. En el mapa 1 podem observar que la superfície d’alzinar es distribueix majoritàriament a la part nord i centre de l’illa, on hi ha una major precipitació, mentre que el pinar (mapa 2) ocupa els dos extrems de l’illa en ser el pi una espècie ser més frugal o robust. Pel que fa a les brolles (mapa 5),  es veu una clara ocupació de la superfície més costera i els ullastrars (mapa 4) es reparteixen per tota l’illa d’una forma més o menys homogènia, ja que és una espècie sense requeriments ecològics massa específics i només fuig de sòls sorrencs i a més és pionera, colonitzant els cultius abandonats. Finalment, si observem el mapa de sivinar (mapa 3) percebem la superfície de Menorca molt deformada degut a què aquesta espècie no és gaire abundant i només es troba en alguns punts de l’illa, generalment en zones costeres.

La conclusió final que es pot extreure és que el bosc a Menorca es troba distribuït per tota l’illa, a excepció dels nuclis habitats i algunes zones de ponent de l’illa, on hi ha una dominància de la superfície agrícola. A més, aquesta tècnica cartogràfica també permet visualitzar ràpidament que les espècies vegetals es distribueixen en funció de les seves necessitats ecològiques, com es pot veure comparant els ullastrars -que és generalista i es distribueix de forma homogènia- amb els sivinars -que tenen uns requeriments més específics i, per tant, només es troben en punts concrets de l’illa-.


Aquest treball ha estat realitzat per Roger Ferrer Uris, estudiant de Grau en Enginyeria Forestal en pràctiques l'agost de 2014.

 


Imatges relacionades
Mapa 4. UllastrarMapa 1. AlzinarMapa 5. BrollesMapa 6. ForestalMapa 2. PinarMapa 3. Sivinar
Darrera Actualització: 13/08/2014
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1