Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

LIFE+BOSCOS és convidat a un seminari tècnic a Serra Nevada
Els passats 24, 25 i 26 d'octubre, tècnics del projecte LIFE+BOSCOS van viatjar a l'Espai Natural de Sierra Nevada per participar en el Seminari Tècnic “Bones pràctiques de conservació d'hàbitats i espècies: gestió de conservació i adaptació al canvi global”...

LIFE+BOSCOS és convidat a un seminari tècnic a Serra Nevada

Els passats 24, 25 i 26 d'octubre, tècnics del projecte LIFE+BOSCOS van viatjar a l'Espai Natural de Sierra Nevada per participar en el Seminari Tècnic “Bones pràctiques de conservació d'hàbitats i espècies: gestió de conservació i adaptació al canvi global”, organitzat per la federació espanyola d'espais protegits, Europarc-España.

A la reunió de treball hi van assistir gestors i responsables de diversos Espais Protegits d'Espanya per discutir conjuntament els reptes de conservació i les mesures de gestió per fer front a les amenaces associades al canvi global. Aquestes inclouen tant els perills associats al canvi climàtic (sequera, incendis, espècies invasores, etc.) com els dels canvis socioeconòmics (crisi econòmica, crisi energètica, repoblament rural, etc.), els quals tenen la característica comú de donar-se a unes velocitats superiors a la capacitat natural d'adaptació dels ecosistemes.

El projecte LIFE+BOSCOS, que des de fa quatre anys treballa per a la “Gestió forestal Sostenible de Menorca en un context de canvi climàtic”, va ser convidat a la reunió per presentar els seus resultats, compartir l'experiència i explicar les dificultats de l'aplicació de la gestió adaptativa en un entorn agroforestal. A més, durant el seminari, els responsables del Parc Natural de Sierra Nevada van mostrar “in situ” la xarxa de seguiment que han posat en funcionament, la qual inclou des d'estacions meteorològiques multiparamètriques fins a parcel·les de gestió forestal adaptativa, tot plegat amb la implicació i coordinació de la Universitat de Granada.

Algunes de les conclusions del Seminari destaquen la importància de millorar la investigació i el seguiment dels espais naturals, creant xarxes de seguiment senzilles que incorporin indicadors globals, alguns dels quals podrien ser assumits per entitats locals o voluntaris. D'altra banda també es va discutir la conveniència de revisar, i fins i tot redefinir, els límits de les zones protegides, ja que davant el canvi climàtic les espècies d'interès podrien migrar. En aquest sentit, molts dels experts van coincidir en que tal vegada la conservació del futur hagi d'anar vinculada a una conservació dels valors i serveis dels ecosistemes més que no pas a hàbitats o espècies singulars, ja que aquests poden variar molt ràpidament a causa del canvi global.

Un altre dels temes que es discutiren fou la importància que per a la conservació prendran en un futur de recessió econòmica les noves fórmules de governança com poden ser la Custòdia del Territori o els Bancs d'hàbitats (assimilable als Bancs d'emissions de CO2). En aquest sentit també es parlà de la importància de la recuperació d'activitats de gestió tradicionals (pastura o explotació de biomassa) com a eines de gestió sostenibles econòmicament per a l'adaptació del medi.

En definitiva, que la comunitat de gestors i conservadors dels espais naturals protegits s'enfronten a un dels reptes més importants dels darrers anys -l'adaptació al canvi global- en una època de fortes restriccions econòmiques. En aquest sentit, l'establiment de canals continus d'intercanvi d'informació que permetin generar sinergies positives són un dels pilars que han de garantir una conservació eficient i eficaç del medi ambient. 

Darrera Actualització: 30/10/2012
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1