Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

INDICADORS AMBIENTALS DE L'ESTAT DELS BOSCOS DE MENORCA BASATS EN ELS CRITERIS PANEUROPEUS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Criteri 1: Manteniment i millora adient dels recursos forestals i la seva contribució als cicles globals del carboni:
1.1-Usos del sòl. (actualitzat juliol 2014)
1.2-Superfície forestal. (actualitzat juliol 2014)
1.3-Estructura de classes naturals d'edat. (actualitzat juny 2015)
1.4-Volum de fusta present a l'estrat arbori. (actualitzat juny 2015).
1.5-Carboni emmagatzemat. (actualitzat juny 2015).

Criteri 2: Manteniment i millora de la salut i vitalitat dels boscos:
2.1-Deposició pol·lució aèria. (actualitzat juliol 2014)
2.2-Defoliació. (actualitzat juliol 2014)
2.3-Incendis forestals. (actualitzat juliol 2014)
2.4-Aptitud del sòl per les espècies arbrades.

Criteri 3: Manteniment i millora de la funció productora dels monts (fusta i altres productes):
3.1-Relació entre creixement i aprofitament de biomassa.
3.2-Plans de gestió forestal. (actualitzat juliol 2014)
3.3-Recurs cinegètic.
3.4-Teixit empresarial. (actualitzat juliol 2014)
3.5-Producció d'estella forestal.

Criteri 4: Manteniment, conservació i millora adient de la biodiversitat dels ecosistemes forestals:
4.1-Espècies amenaçades amb pla de conservació o recuperació. actualitzat juliol 2014)
4.2-Proporció de masses mixtes i pures. (actualitzat juliol 2014)
4.3-Regeneració. (actualitzat juny 2015).
4.4-Superfície forestal protegida amb plans de conservació. (actualitzat juliol 2014)

Criteri 5: Manteniment i millora adient de la funció protectora en la gestió dels monts (sòl i aigua):
5.1-Plans de gestió forestal amb funcions de protecció. (actualitzat juliol 2014)

Criteri 6: Manteniment d'altres funcions i condicions socioeconòmiques:
6.1-Contribució del sector forestal a l'economia menorquina. (actualitzat juliol 2014)
6.2-Balanç entre oferta i demanda de biomassa. (Pendent de calcular en setembre 2015).
6.3-Fenologia de la flora vascular. (Pendent de calcular en setembre 2015).
6.4-Ocells migratoris. (Pendent de calcular en setembre 2015).
6.5-Ocells nidificants.
6.6-Ropalòcers. (Pendent de calcular en setembre 2015).
6.7-Energia potencia de l'estella.

Aquest llistat d'indicadors ambientals formen part de l'acció C1 "Creació d'un portal informatiu del sector forestal i els boscos de Menorca" del projecte LIFE+BOSCOS. Concretament constitueix la subacció C1.2 "Situació actual i seguiment dels boscos" del propi projecte. En la seva confecció, s'han tingut en compte aspectes relacionats amb els continguts, estructura i disseny d'altres sistemes d'indicadors ambientals de gestió forestal sostenible sota els criteris paneuropeus de gestió forestal sostenible.  Per tant, els indicadors ambientals definits per LIFE+BOSCOS permeten avaluar els boscos de Menorca a través de comparacions amb els boscos d'altres regions d'Europa, Àsia i, més concretament, d'Espanya. Entre els sistemes d'indicadors ambientals comparables amb els definits per LIFE+BOSCOS destaca State of Europe's Forests 2011.


 

Darrera Actualització: 28/07/2015
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1