Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

Els menorquins aprecien els seus boscos sobretot per les sensacions que transmeten i el paisatge que aporten
Aquesta és una de les dades que es poden extreure de l'estudi de Valoració Ambiental dels Boscos de Menorca que ha realitzat el projecte Life+ BOSCOS mitjançant una campanya d'enquestes a la població menorquina.

Els menorquins aprecien els seus boscos sobretot per les sensacions que transmeten i el paisatge que aporten

Aquesta és una de les dades que es poden extreure de l'estudi de Valoració Ambiental dels Boscos de Menorca que ha realitzat el projecte Life+ BOSCOS mitjançant una campanya d'enquestes a la població menorquina.

Per tal de conèixer quina importància donen els menorquins als seus boscos, quin creuen que és el seu estat de conservació i quins perills futurs detecten, s'han realitzat enquestes a una mostra representativa de la població de Menorca durant el primer semestre del 2010. Els resultats d'aquest estudi serviran d'una banda per redefinir l'estratègia de comunicació del projecte i per s'altra per avaluar-la al seu acabament, quan es repetirà la campanya d'enquestes.

Així, dels resultats d'aquesta primera campanya, es pot extreure que fins un 95% dels menorquins es consideren a ells mateixos interessats en el medi ambient i majoritàriament visiten els boscos de tant en tant per raons lúdiques o d'oci.

Els residents valoren els boscos sobretot pel paisatge que aporten a l'illa, per les sensacions que transmeten i per l'espai que proporciona per fer excursions, passejos i altres activitats d'oci. Així doncs, els menorquins valoren sobretot les funcions ecològiques i socials del bosc i no tant les directament relacionades amb l'explotació econòmica d'aquest hàbitat.

Pel que fa als perills de conservació dels boscos, quasi un 40% dels enquestats apunta que el major risc pels boscos són els incendis forestals, seguit d'un 30% que destaca la falta de gestió i manteniment. Tot i això, la valoració que la població fa de l'estat de conservació dels boscos és, en general, bona.

Quan es pregunta sobre quines actuacions s'haurien de dur a terme per millorar la conservació del bosc, una gran part dels enquestats (40%) fa referència a xermar, netejar, podar i tenir cura del bosc, però una part significativa de la població (20%) destaca la necessitat d'impulsar la conscienciació mitjançant l'aportació d'informació i l'educació ambiental dels diferents col·lectius que fan ús del bosc. En canvi, només una fracció molt petita dels menorquins (2,3%) fan referència a la necessitat de fumigar i controlar les plagues per tal de mantenir en bon estat els boscos.

La gran majoria dels enquestats (fins a un 77%) consideren que la responsabilitat de conservar els boscos és compartida entre usuaris, turistes, pagesos, propietaris i menorquins en general. Però de la disparitat de respostes que atorguen la responsabilitat a diferents administracions i institucions, es pot deduir que el ciutadà no té clar a quina administració recau la competència de la gestió del bosc, que en aquest cas és sobre el govern autonòmic.

Pel que fa a la temàtica concreta del projecte, gairebé un terç de la població de Menorca afirma no saber quins efectes pot tenir el canvi climàtic sobre els boscos, i un significatiu 14% dels enquestats nega l'existència del canvi climàtic o manifesta que no tindrà efectes a la nostra illa. Però també val a dir que dues terceres parts dels enquestats consideren que no hi ha prou informació a l'abast sobre el medi ambient i concretament sobre els boscos a Menorca.


D'altra banda, quan es pregunta sobre la notorietat dels projectes ambientals, molt poca gent (només el 12%) diu conèixer algun projecte de conservació i/o conscienciació sobre els boscos de Menorca. I en la mateixa línia, només el 7,4% dels enquestats afirma haver sentit a parlar del projecte Life+ BOSCOS.

Per tant, gràcies a la informació recollida ara sabem que en general els menorquins reclamen una major gestió i cura dels boscos, tot i que són conscients que la responsabilitat de la seva conservació recau sobre tots els ciutadans. Aquest aspecte serà abordat amb profunditat pel Life+ BOSCOS, ja que el projecte preveu la redacció de les directrius de gestió forestal per Menorca i actuacions demostratives en finques pilot que inclouran estudis de cost-eficiència.

D'altra banda, queda palesa la demanda i la necessitat de fer divulgació sobre els valors dels boscos i el canvi climàtic. En especial, dels efectes que aquest pot tenir sobre els boscos i sobre altres aspectes de la vida a Menorca.

Així doncs l'estudi, avala les accions de comunicació que el Life+ BOSCOS preveia i anima als responsables del projecte a fer un esforç extra en aquest sentit per tal que al seu acabament el coneixement del bosc, del canvi climàtic i del propi projecte hagi incrementat entre la població menorquina. Com bé han apuntat molts dels menorquins enquestats, un bon accés a la informació i l'educació ambiental són uns dels pilars bàsics per a la conservació dels nostres boscos, i assegurar així que les generacions futures puguin gaudir també del paisatge i les sensacions que transmeten els boscos que tant valorem avui.


 

Documents disponibles
Nota de premsa pdf en català
Resum executiu pdf en català
Estudi complet pdf en català

Darrera Actualització: 08/06/2012
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1