Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

Programa de seguiment de la zona cremada de Binimel·là

Vista d'un dels rodals de la zona restaurada
Dins el marc de l'acció I-3 (avaluació cost-eficiència dels plans pilot) del projecte Life+BOSCOS s'ha iniciat un programa de seguiment dels projecte de restauració d'una zona incendiada en vista a l'adaptació dels ecosistemes forestals al canvi climàtic.

Tot i que el projecte preveia l'execució i seguiment dels plans pilot una vegada realitzades les directrius per a l'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic, s'ha vist adequat i conforme a l'assoliment dels objectius del projecte avançar l'inici d'aquesta acció. Les recomanacions extretes del seminari, van assenyalar que els incendis forestals seran un dels impactes que anirà en augment en un escenari climàtic de futur i es va dir també que “establir unes directrius adequades per a la restauració post-pertorbació” havia de ser un dels objectius concrets a desenvolupar.

 
Imatge d'una de les parcel·les de mostreig
El passat 15 d'octubre de 2009 va tenir lloc un incendi forestal a la zona de Binimel·là (terme municipal des Mercadal) calcinant de forma total unes 25 Ha de matollars i pinar.

Per a la restauració de la zona pertorbada, la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear està realitzant un projecte de restauració que contempla una ordenació per rodals diferenciats segons les actuacions que s'hi realitzaran: sembra de diferents espècies arbustives i arbòries ambllavor, sembra amb plàntula a diferents densitats, intervenció manual i amb maquinaria, i no intervenció.Una part del projecte de restauració s'ha adaptat per tal de poder testar diferents criteris de gestió en la restauració de zones forestals cremades.

El programa de seguiment del LIFE+BOSCOS preveu comparar zones de sembra amb llavor i zones de sembra amb plàntula amb diferents densitats, i la comparació amb zones sense tractament. Es calcularan amb una periodicitat de 6 mesos les variables de biodiversitat, estructura, dinàmica de la vegetació i cost econòmic de les actuacions per tal d'avaluar l'eficiència de les diferents metodologies i criteris emprats.

Ara per ara i dins el marc del seguiment ja s'ha realitzant un primer mostreig durant el mes de gener de 2010 previ a les actuacions de restauració i un altre mostreig durant el mes de Maig de 2010. Properament es farà una anàlisi del cost de cada un dels tractaments realitzats.

Representants de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, de l'ajuntament des Mercadal i de la Comissió Europea
visiten amb als tècnics del projecte Life+BOSCOS la zona en restauració.


La possibilitat de dur a terme l'acció es dóna gràcies a la col·laboració i les sinergies establertes entre l'administració competent en matèria de gestió forestal (Conselleria Medi Ambient), l'administració beneficiaria del Life+BOSCOS (Consell Insular de Menorca) i l'administració propietària del territori (Ajuntament de Mercadal).

Representants de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear,
de l'ajuntament des Mercadal i de la Comissió Europea visiten amb als tècnics
del projecte Life+BOSCOS la zona en restauració







 

Darrera Actualització: 07/07/2010
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1