Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

Acció I1. Redacció de plans dasocràtics o plans d'ordenació a nivell de finca aplicant estratègies de mitigació d'impactes negatius

L'acció I1 del projecte LIFE+BOSCOS té com a objectiu crear 10 plans de gestió forestal a nivell de finca aplicant estratègies de mitigació d'impactes negatius derivats del canvi climàtic.


Així doncs, durant el mes d'abril del 2011 el projecte LIFE+BOSCOS va publicar les bases per la convocatòria de selecció de les finques pilot del projecte LIFE+BOSCOS. D'aquesta manera es va obrir un termini d'inscripció en el que qualsevol finca sobre sòl rústic de Menorca amb al menys un terç de la seva superfície catalogada com sòl forestal podria optar a subscriure un conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per ser una de les deu finques pilot del projecte LIFE+BOSCOS.


Es van rebre 21 sol·licituds de finques de Menorca per formar part de les finques pilot del propi projecte. Totes les candidatures presentades van ser avaluades seguint criteris objectius, com:

  • L'existència o no de Contracte Agrari Reserva de Biosfera (CARB) o acord de custòdia a la finca,

  • La ubicació o no de la finca dins zones prioritàries per l'adaptació dels boscos de Menorca segons les pròpies directrius de gestió forestal del projecte (per exemple zones de connectivitat, zones vulnerables a situacions d'estrès hídric i alta freqüentació amb elevat risc d'incendi),

  • Grau d'adequació de la finca per dur a terme actuacions pilot prioritàries segons les pròpies directrius del projecte LIFE+BOSCOS i

  • La presència o no d'elements naturals d'interès especial o prioritaris segons les pròpies directrius del projecte LIFE+BOSCOS.


Una vegada avaluada cada una de les candidatures presentades, es van seleccionar les deu finques amb major puntuació per a la signatura d'un conveni de col·laboració entre cada finca seleccionada i el Consell Insular de Menorca. En el marc d'aquest conveni el CIMe es responsabilitza de la redacció d'un pla de gestió forestal sostenible per a la finca i l'execució d'algunes mesures pilot per a l'adaptació del bosc al canvi climàtic a canvi que la propietat cedeixi dades de gestió i faciliti el manteniment i seguiment de les inversions a llarg termini. Així, durant el període 2012-2014 s'ha redactat un pla de gestió forestal adaptatiu al canvi climàtic a cada finca pilot i s'han executat una part de les actuacions forestals programades (veure acció I2).

  

                                                

 

Aquesta acció s'ha duit a terme mitjançant el personal propi del projecte (tècnic forestal i cap de brigada) amb la contractació puntual d'un enginyer forestal extern per al període de recopilació de dades dels forests de les finques. Durant el darrer trimestre de 2012 es van aprovar els 10 plans de gestió forestal adaptativa, la qual cosa significa que gràcies al projecte LIFE+BOSCOS s'ha ordenat 754,93 hectàrees de terreny forestal de l'illa amb mesures per a l'adaptació del bosc al canvi climàtic. Cada pla de gestió forestal es fonamenta en els criteris Paneuropeus de Gestió Forestal Sostenible i consta d'un sistema d'indicadors de seguiment ambiental que permeten modificar o mantenir la temporalitat i intensitat de les actuacions silvícoles planificades. El sistema d'indicadors ambiental de cada pla de gestió forestal permet, a banda mantenir o modificar la planificació silvícola a través del seguiment de diferents variables, avaluar l'efecte que ha tingut el propi pla de gestió en l'adaptació del bosc gestionat al canvi climàtic.


Aquesta acció del projecte pretén finalment generar informació pràctica i útil sobre els propis plans de gestió forestals redactats per impulsar una gestió forestal sostenible i adaptativa dels boscos de Menorca al canvi climàtic. Per fer-ho, s'ha elaborat una guia pràctica per la elaboració de plans de gestió forestal per a l'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic. Aquests document està disponible en la biblioteca documental del projecte. 

Darrera Actualització: 29/07/2015
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1